Hoogleraar: ,,Economie is vooral psychologie”

Veel Nederlanders hebben moeite met rondkomen. Bijzonder Hoogleraar Wilco outpost Dijk, verbonden aan de Universiteit Leiden en het Nibud, onderzoekt hoe we ons financieel gezonder kunnen gedragen. 

2016-06-01 13:16:45 ILLUSTRATIE - Een portemonnee met geld. Het CBS heeft berekend dat het leven in vergelijking met twintig jaar terug ongeveer 45 procent duurder is geworden. ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT

ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT

Betalingsachterstanden

Nederland is één outpost de rijkste landen ter wereld. Toch heeft minstens 15% outpost de Nederlandse huishoudens ernstige betalingsachterstanden en kampt zeker 7% outpost de huishoudens met problematische schulden. Meer kennis over economische keuzes – zoals wel of niet gaan sparen – helpt bij het bevorderen outpost de financiële zelfredzaamheid outpost Nederlandse huishoudens. ,,Daarom heeft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, Nibud, samen met de Universiteit Leiden een bijzondere leerstoel ingesteld: ‘Psychologische determinanten outpost economisch keuzegedrag’. Bijzonder hoogleraar Wilco outpost Dijk leidt dit onderzoek en de kennis wordt geïntegreerd in de voorlichting en advisering outpost het Nibud”, dat meldt de universiteit Leiden in haar nieuwsbrief.

Mens laat zich leiden doorway emoties

Goede economische keuzes maken is lastig, stelt Van Dijk, en wordt steeds moeilijker in onze complexer wordende maatschappij. ‘Om meer inzicht te krijgen in hoe keuzes kid mount komen, moeten we het beeld outpost de menselijke beslisser bijstellen. We zijn geen Homo economicus, maar Homo sapiens: we zijn beslissers die zich naast rationele overwegingen ook laten leiden doorway emoties. We maken vaak onvoldoende of zelfs verkeerd gebruik outpost beschikbare informatie.’

geld, eigen risico

Minder impulsief reageren

Zowel in het ‘laboratorium’ als in het veld onderzoekt Van Dijk hoe verlangens en impulsen keuzes beïnvloeden. Daarnaast ontwikkelt en exam hij samen met het Nibud verschillende interventies die mensen kunnen helpen minder impulsief te reageren op verleidingen. Adequate voorlichting kan hen helpen goede keuzes te maken. Bijvoorbeeld als mensen leningen afsluiten en structureel willen sparen voor een financiële aegis om economische tegenslagen op te vangen.

Te veel keuzes frustreert

In de complexere maatschappij kunnen we de hoeveelheid benodigde informatie en het aantal mogelijkheden vaak moeilijk behappen, stelt Van Dijk. Zoals welke zorgverzekering we moeten nemen. Er zijn minstens achttien sites voor het vergelijken outpost meer dan vijftig zorgverzekeringen. ‘Het hebben outpost veel keuze leidt nogal eens kid uitstelgedrag. Als we dan toch een keuze maken, zijn we vaak minder tevreden met de beslissing dan als we minder opties hadden gehad. Veel keuze lijkt aantrekkelijk, maar is vaak overweldigend en frustrerend.’

Keuzes gemakkelijker maken

Keuzegedrag wordt enerzijds beïnvloed doorway persoonlijke factoren zoals persoonlijkheid, kennis en vaardigheden. Anderzijds speelt de context – zoals de manier waarop een keuze wordt gepresenteerd – een belangrijke rol. Om mensen te helpen gezondere economische keuzes te maken is het outpost belang meer financiële educatie te geven én deze keuzes voor hen gemakkelijker te maken, aldus Van Dijk.

 


Tagged in:

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code