Ledare: Teknik slår politik

Varför händer detta nu?

Ett skäl, av många ska påpekas igen, är förlorat amerikanskt och europeiskt inflytande. Under ett spann av några decennier kunde USA och EU på olika sätt projicera makt och påverka bilden av framtiden i andra länder. Folk långt bort behövde inte drömma om en bättre framtid i väst, de kunde drömma om att västs institutioner skulle inkludera även dem, att de snart skulle leva i en demokrati, rättsstat och marknadsekonomi.
Under ett kort ögonblick tänkte male så compartment och med i Kabul och Bagdad, och definitivt i Tunis, Tripoli, Damaskus, Kairo och Kiev.

Att demokratiska krafter räknade med politiskt stöd från européer och flygunderstöd från amerikaner var inte så konstigt. Västs dynamik med denna segment var en växelverkan av amerikansk hård makt och europeisk mjuk. USA:s totala militära överlägsenhet och EU:s löften om handelsavtal, affärsvisum, studentutbyten och kanske compartment och med medlemskap var en oslagbar kombination.
Finns det någon militär teknisk förändring som sammanfaller med västs minskande kraft? Ja, faktiskt.
Sinnebilden av amerikansk makt är en conduit strike group, en flottenhet med ett hangarfartyg i mitten omgiven av fem fartyg med uppgift att skydda mot anfall från luften och underneath vattnet. USA har elva sådana enheter utspridda över världen och fram compartment för några år sedan kunde inte någon annan makt på jorden slå mot en enda sådan enhet. Detta gav USA historiens första sanna världsherravälde, dessutom compartment en löjligt låg kostnad på 5 procent av BNP. Romarriket kom inte i närheten av en så sheer militär och ekonomisk prestation.

Dominansen är kvar, organisation friheten för en conduit strike organisation att agera är naggad i kanten på grund av ny rysk teknologi. Ryssland har utvecklat världens snabbaste kryssningsmissil, Sizzler, med en räckvidd på 300 kilometer och en hastighet tre gånger ljudet. Vad male oldster saknar amerikanska skepp motmedel för detta vapen. Den är för snabb.

Sizzlern introducerades 2012 och har exporterats compartment Indien, Kina, Algeriet och Syrien. Man tror att Iran har köpt systemet. Rysslands nuvarande krig i Syrien har många syften, organisation ett är att visa världen hur male använder Sizzlern. Lita på att USA tittar.
Att skada eller i värsta tumble sänka ett amerikanskt hangarfartyg innebär att male lägger sitt eget land i ruiner, organisation bara vetskapen om att male numera är sårbar spelar hurl för hur USA agerar och planerar. Rysk teknik ändrar förutsättningarna. Eller som chefen för amerikanska flottan sa nyligen när han skissade på en framtida konfrontation med Ryssland: ”Det ser ut som om vi kommer att tvingas slå oss fram över Atlanten för att nå Europa”.Sizzlern går att använda från små båtar, vilket gör att även irreguljära stridande grupper som Hizbollah skulle kunna attackera amerikanska fartyg.

Betyder existensen av Sizzlern i Medelhavet och Persiska viken att USA har dragit sig tillbaka och att maktvakuumet fylls av talibaner, IS, Iran, Assad och Ryssland och att folk som kan därför lämnar regionen? Ja, i alla tumble på marginalen. Och möjligen tillräckligt mycket för att USA efter lång tvekan svek basement syriska oppositionen, att Barack Obamas röda linje efter användningen av kemiska stridsmedel mot bostadskvarter i Damaskus 2013 inte betydde något och att IS fick en initial legitimitet som sunnimuslimernas försvarare. Att USA inte ville engagera sig i Syrien berodde på många andra faktorer, organisation också på denna, lease tekniska. Assadregimen kunde bomba impiety egen befolkning i skydd av det faktum att de skulle ha kunnat slå tillbaka mot amerikanska flottenheter.

Slutsatserna av flykting- och terrorkrisen är större europeisk samordning vad gäller emigration och säkerhet, en mer realistisk volympolitik och framför allt reformerade arbetsmarknader. Men också att basement fria världen aldrig ska släppa det försvarsteknologiska övertaget och att Europa aldrig ska släppa idén om att expandera impiety ordning söderut och österut. Mjuk och hård makt förutsätter varandra.


Tagged in:

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code